Βασικό Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check-Up & Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

Η προσφορά περιλαμβάνει:


   28€ από 120€ για ένα Βασικό Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check Up με Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό.


Αναλυτικά το Ιατρικό Check Up περιλαμβάνει:

- Γενική αίματος
- ΤΚΕ –Σάκχαρο
- Ουρία
- Ουρικό οξύ
- Κρεατινίνη
- Χοληστερίνη
- Τριγλυκερίδια
- HDL
- LDL
- SGOT
- SGPT

με Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό.

Όροι χρήσης κουπονιού


  Το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα Άτομο.

  Ο κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει απεριόριστα κουπόνια.

  Απαραίτητη η επίδειξη του κουπονιού κατά την επίσκεψη σας στο Διαγνωστικό – Ιατρικό κέντρο για την υλοποίηση της προσφοράς.


  Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού από τους αγοραστές της προσφοράς, τουλάχιστον δύο ημέρες προ της επιθυμητής ημέρας και ώρας επίσκεψης στον χώρο υλοποίησης της προσφοράς.

Περίοδος Υλοποίησης


Το παρόν κουπόνι ισχύει για υλοποίηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του.

Αγορές: 192

Η προσφορά λήγει σε:

15:29:38

Βασικό Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check Up & Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

120€
28€
έκπτωση 77%

Δείτε επίσης...