Γυμναστήριο


Viva La Vita

Μηνιαία συνδρομή Reformer Pilates Studio σε μίνι personal group 3 ατόμων

99€

GM Studio   Κάτω Τούμπα

Μηνιαίο πρόγραμμα γυμναστηρίου με συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα αίθουσας

40€
18,9€