Δικαίωμα ακύρωσης


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την καταρτισθείσα σύμβαση πριν από τη λήξη του κουπονιού του και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η προσφορά τέθηκε σε ισχύ.

Εφόσον ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και πριν τη λήξη του κουπονιού του, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε γραπτώς, είτε προφορικά.

Η επιστροφή των χρημάτων του αγοραστή, θα γίνει άμεσα με τον τρόπο κατά τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος και αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατόν, έπειτα από συνεννόηση με την εταιρία.

Εάν ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει έπειτα από την πάροδο των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και πριν τη λήξη του κουπονιού του, για σπουδαίο λόγο - που αφορά είτε τον ίδιο, είτε τη διαχείριση του από τον προμηθευτή- οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε γραπτώς, είτε προφορικά.

Σε περίπτωση επιστροφής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός της τράπεζας EUROBANK, ο δικαιούχος του λογαριασμού στον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του ποσού ,επιβαρύνεται με τα έξοδα που ορίζει η κάθε τράπεζα.

Σε περίπτωση πως ο λόγος εκτιμηθεί ως σπουδαίος, ακυρώνεται η συγκεκριμένη αγορά - συναλλαγή και το ποσό της αξίας του αγορασθέντος κουπονιού, πιστώνεται στον λογαριασμό του αγοραστή στην Gooddeals προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από μέρους του σε μελλοντικές αγορές του μέσω της Gooddeals.