Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Για την αγορά των εκάστοτε προσφορών μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρία, θα ζητηθούν, αναλόγως την περίπτωση, από τον αγοραστή να δηλώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του ν.2472/1997. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.

Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να πραγματοποιήσει αγοράσει κάποια από τις προσφορές.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η Εταιρία δεν θα αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής. Ο χρήστης θα υποχρεούται σε κάθε αγορά του να επανασυμπληρώνει τα στοιχεία πληρωμής.

Cookies

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ.

Newsletter

Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την διαγραφή του από την λίστα ενημερωτικών emails (Newsletter) μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του στέλνοντας με email το αίτημά του στην Eταιρία στο [email protected] ή να πραγματοποιήσει αυτόματα την διαγραφή του στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στο τέλος κάθε σελίδας newsletter που λαμβάνει.

Στην περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την διαγραφή του λογαριασμού του ( Προφίλ ) θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρία, στέλνοντας το αίτημά του με email στο [email protected]