Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check-Up (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL) & Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

Η προσφορά περιλαμβάνει:


  11€ από 30€ για ένα Απαραίτητο Eτήσιο προληπτικό έλεγχο Ανδρών - Γυναικών με Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check-Up & Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό.

Ένας Προληπτικός Αιματολογικός Έλεγχος που μας εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την πρόωρη πρόληψη σημαντικών παθήσεων που ενδεχομένως θα απειλήσουν την υγείας μας.

Αναλυτικά το Ιατρικό Check-Up περιλαμβάνει :

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ουρία
Σάκχαρο
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL

με Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό.

Όροι χρήσης κουπονιού


  Το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα Άτομο.
  Ο κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει απεριόριστα κουπόνια.
  Απαραίτητη η επίδειξη του κουπονιού κατά την επίσκεψη σας στο Ιατρικό κέντρο για την υλοποίηση της προσφοράς.


  Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού από τους αγοραστές της προσφοράς, τουλάχιστον δύο ημέρες προ της επιθυμητής ημέρας και ώρας επίσκεψης στον χώρο υλοποίησης της προσφοράς.

Περίοδος Υλοποίησης


Το παρόν κουπόνι ισχύει για υλοποίηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του.

Αγορές: 219

Η προσφορά λήγει σε:

15:29:38

Eτήσιος προληπτικός έλεγχος Ανδρών – Γυναικών με Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check Up (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL) & Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Γιατρό, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

30€
11€
έκπτωση 63%

Δείτε επίσης...