Χορός


MY FITNESS LIFE By Ifigeneia Bampouri   Κέντρο

Zumba και ομαδικά μαθήματα αίθουσας

30€
10€

Body Style   Σταυρούπολη

Χορός και σωματική άσκηση ταυτόχρονα

24€
15€