Επιθυμώ να λαμβάνω τις προσφορές στο email μου
Αρχική | Προσφορές Υγείας | Πώς δουλεύει | Τρόποι πληρωμής
     
Για Έναν Πολύτιμο Έλεγχο Σπέρματος με Σπερμοδιάγραμμα,
με Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Γιατρό,
για να Mάθετε τα Ποιοτικά και Ποσοτικά Γνωρίσματα του Σπέρματος σας &
για να είστε 100% Σίγουροι πως όχι μόνο είστε ικανοί αλλά &
αποτελεσματικοί!

με την Εγγύηση Αξιοπιστίας του Αποτελέσματος
που Εγγυώνται Κορυφαία συνεργαζόμενα Ιατρικά Κέντρα
σε Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη!
     
8€
Αγορές: 381   
Αρχική Αξία
20€
Έκπτωση
60%
Κέρδος
12€
 Η προσφορά περιλαμβάνει:
Έναν Πολύτιμο Έλεγχο Σπέρματος με Σπερμοδιάγραμμα

Εκτίμηση αποτελεσμάτων από Ιατρό

Oι παράγοντες που μπορεί να βλάψουν την ποιότητα του σπέρματος είναι πολλοί (άγχος, κάπνισμα, αλκοόλ, τοξικές ουσίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, υψηλές θερμοκρασίες, τοποθέτηση ηλεκτρονικών συσκευών κοντά στην γενετήσια περιοχή, κατάχρηση αντιβιοτικών), αλλά δεν επηρεάζουν όλους τους άνδρες το ίδιο.

Η βλαπτική τους επίδραση εξαρτάται τόσο από το χρόνο και τη συχνότητα έκθεσης κάποιου σε έναν ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες, όσο και από το ορμονικό του προφίλ, την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του.

Σπερμοδιάγραμμα ονομάζουμε τον εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος, και αποτελεί την βασική διαγνωστική εξέταση για την καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του σπέρματος.
Με το σπερμοδιάγραμμα εντοπίζονται προβλήματα που ευθύνονται για την ανδρική υπογονιμότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι το σπέρμα περιέχει κυρίως σπερματοζωάρια (που παράγονται στον όρχι) και σπερματικό πλάσμα (έκκριμα του προστάτη και των επικουρικών αδένων), τα οποία μέσω του σπερμοδιαγράμματος υπόκεινται σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό έλεγχο.

Αναλυτικά με το σπερμοδιάγραμμα εξετάζουμε τα παρακάτω ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του σπέρματος:

Μακροσκοπική Ανάλυση

-Όγκος. Κυμαίνεται φυσιολογικά από 1,5-6 ml. Ο μεγάλος όγκος σπέρματος συνήθως δεν υποκρύπτει τίποτα ιδιαίτερο. Ο μικρός όγκος σπέρματος μπορεί να οφείλεται σε απώλεια μέρους του δείγματος κατά τη συλλογή του, σε λοίμωξη των επικουρικών αδένων και ειδικότερα των σπερματοδόχων κύστεων, σε συγγενή αγενεσία των εκφορητικών οδών (επιδιδυμίδες, σπερματικοί πόροι, σπερματοδόχοι κύστεις, λήκυθοι), σε απόφραξη εκσπερματικών πόρων, σε υπογοναδισμό και σε παλίνδρομη εκσπερμάτιση.

-Ρευστοποίηση. Το σπέρμα τη στιγμή της εκσπερμάτισης βρίσκεται σε υδαρή μορφή, πήζει αμέσως και ρευστοποιείται εκ νέου σε 20' περίπου, απελευθερώνοντας τα σπερματοζωάρια. Η εκτίμηση των παραμέτρων του σπέρματος γίνεται μετά τη ρευστοποίηση. Η υπερβολική αύξηση του χρόνου ρευστοποίησης υποδηλώνει δυσλειτουργία του προστάτη.

-pH.Το pH του σπέρματος είναι ελαφρώς αλκαλικό (7,2-7,7). Σαφώς αλκαλικό pH σπέρματος (>8) υποδηλώνει φλεγμονή των επικουρικών αδένων και ιδιαίτερα του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων, ενώ το όξινο pH (<7) υποδηλώνει συγγενή αγενεσία ή απόφραξη των εκφορητικών οδών.

-Χροιά. Το φυσιολογικό ανθρώπινο σπέρμα έχει χρώμα ελαφρά φαιό έως υποκίτρινο. Παθολογική χροιά (σκούρο καφέ) οφείλεται σε αιματοσπερμία, ενώ η χροιά αλλάζει και σε περίπτωση λήψης ορισμένων φαρμάκων.

Μικροσκοπική Ανάλυση

-Αριθμός σπερματοζωαρίων. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εκφράζεται συνήθως σε εκατομμύρια ανά ml. Ολιγοσπερμία χαρακτηρίζεται όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερος των 15 εκατομμυρίων ανά ml (WHO).

-Κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Προσδιορίζεται το ποσοστό των κινουμένων και ακινήτων σπερματοζωαρίων συνήθως σε εκατοστιαία αναλογία 0-100%. Η ποιοτική εκτίμηση της προωθητικής κινητικότητας υπολογίζεται από 0-100% και εκφράζεται σε τέσσερις βαθμίδες ή κατηγορίες: γρήγορη πρόσθια (ευθύγραμμη) κινητικότητα, αργή πρόσθια κινητικότητα, επιτόπια (τρομώδης) κινητικότητα και απουσία κινητικότητας.

-Μορφολογία σπερματοζωαρίων. Η εκτίμηση της μορφολογίας γίνεται με ιστολογική παρατήρηση της κεφαλής, του αυχένα (μέσου τμήματος) και της ουράς των σπερματοζωαρίων μετά από επίστρωση σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρώση με ειδικές χρωστικές ανίχνευσης των εμπυρήνων κυττάρων στο σπέρμα. Στο σπέρμα εκτός των σπερματοζωαρίων μπορεί να περιέχονται και άλλοι τύποι εμπυρήνων κυττάρων όπως φλεγμονώδη κύτταρα και ανώριμα κύτταρα της σπερματικής σειράς.

Άλλες ιστολογικές παρατηρήσεις. Η παρουσία μεγάλου αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων γενικώς (>3X106), ή πυοσφαιρίων (πολυμορφοπυρήνων λευκών αιμοσφαιρίων >1X106), μπορεί να σημαίνει οξεία φλεγμονή του προστάτου, των σπερματοδόχων κύστεων ή των επιδιδυμίδων.

Έλεγχος της ζωτικότητας(test Williams) : τα ακίνητα σπερματοζωάρια δεν είναι πάντοτε και νεκρά, επομένως, η επαφή με μια χρωστική ουσία είναι δυνατόν να επιτρέπει τη διάκριση αυτή. Συνήθως, χρησιμοποιείται διάλυμα ηωσίνης: όσα σπερματοζωάρια χρωματίζονται θεωρούνται νεκρά, αφού η μεμβράνη τους δεν είναι άθικτη και επιτρέπει την πρόσληψη της χρωστικής ουσίας. Τα αχρωμάτιστα σπερματοζωάρια θεωρούνται ζώντα, αφού έχουν άθικτη μεμβράνη, η οποία αποκλείει τη διέλευση της χρωστικής. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία ζώντων σπερματοζωαρίων.
 Κουπόνια:
Το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα Άτομο.

Ο κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει απεριόριστα κουπόνια.

Απαραίτητη η επίδειξη του κουπονιού κατά την επίσκεψη σας στο Διαγνωστικό – Ιατρικό κέντρο για την υλοποίηση της προσφοράς.
 Περίοδος Υλοποίησης:
Η προσφορά ισχύει έως τις 31/07/2018
 Ωράριο λειτουργίας χώρου:
Ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας για ραντεβού:
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 17:00
 Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2310 263182 (κύρια τηλεφωνική γραμμή)
2310 263180 (εναλλακτική τηλεφωνική γραμμή)

 Λοιπές παρατηρήσεις:
Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού από τους αγοραστές της προσφοράς, τουλάχιστον δύο ημέρες προ της επιθυμητής ημέρας και ώρας επίσκεψης στον χώρο υλοποίησης της προσφοράς.
   
   GOODDEALS ΥΓΕΙΑ
Η GOODDEALS ΥΓΕΙΑ εξειδικεύεται στο Σχεδιασμό Πολύτιμων Ιατρικών Προγραμμάτων και στη Διαχείριση και στο Συντονισμό Ιατρικών Μονάδων.

Ηδη με την GOODDEALS ΥΓΕΙΑ συνεργάζονται Αναγνωρισμένες και Καταξιωμένες επιστημονικά Ιατρικές Μονάδες και πάροχοι Ιατρικών και ευρύτερων Υπηρεσιών Υγείας.

Παράλληλα εστιάζει και υποστηρίζει την αποτελεσματική διαδικτυακή επικοινωνία και σύνδεση μεταξυ ιατρικών μονάδων και του ευρύτερου κοινού.

Έτσι δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και προγράμματα, που καλύπτουν κάθε επίπεδο αναγκών, αξιοποιώντας τις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες του Διαδικτύου.

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από τον περιορισμο του προσωπικού εισοδήματος, την έλλειψη χρόνου, τις δυσχέρειες και τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος, η GOODDEALS ΥΓΕΙΑ καινοτομεί και εξασφαλίζει διαδυκτιακά για τον καθένα:

Α. Την ελεύθερη επιλογή της ιατρικής μονάδας υλοποίησης των ιατρικών υπηρεσιών που χρειάζεται από ένα πλήρες και αναγνωρισμένο δίκτυο.
Β. Την ελάχιστη οικονομική του συμμετοχή.
Γ. Την εξυπηρέτηση του άμεσα στο χρόνο και τον τόπο που επιθυμεί, χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η εξειδίκευση και η αποτελεσματικότητα λειτουργίας συντονιστικού / τηλεφωνικού κέντρου, εξασφαλίζει την ποιοτικότερη, αμεσότερη και στοχευμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ατόμων που την εμπιστεύονται..

Η GOODDEALS ΥΓΕΙΑ λειτουργεί με άξονα τον σεβασμο στον άνθρωπο και την υγεία του.

Γι' αυτό σας Προσφέρει και θα σας Προσφέρει Καθημερινά Δεκάδες Προσφορές Υπηρεσιών Υγείας για Όλες τις ηλικίες από Κορυφαία Ιατρικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης με Έκπτωση έως 80%!

Τα βήματα της Διαδικασίας απλά:
  • Βρίσκεται Εύκολα την Ιατρική Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει...
  • Την Αποκτάτε Άκρως Οικονομικά, με Έκπτωση έως -80%...
  • Κλείνετε Άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία το Ραντεβού σας, με το Γιατρό ή το Ιατρικό Κέντρο!
  • Κερδίζετε Χρόνο, Χρήμα και Υγεία...Άμεσα, Έγκυρα και Ποιοτικά!

GOODDEALS ΥΓΕΙΑ...Γιατί η Υγεία μας...είναι και θα είναι Πάντα Πολύτιμη!!!
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για τον Προγραμματισμό του Ραντεβού σας, σε Ένα από τα Κορυφαία Συνεργαζόμενα Ιατρικά Κέντρα του Ν.Θεσσαλονίκης:
2310 263180 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
13€ από 30€
έκπτωση 57%
 
28€ από 70€
έκπτωση 60%
 
17,9€ από 60€
έκπτωση 70%
 
67€ από 160€
έκπτωση 58%
 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
12€ από 25€
έκπτωση 52%
 
29€ από 70€
έκπτωση 59%
 
16€ από 50€
έκπτωση 68%
 
17€ από 35€
έκπτωση 51%
 
15€ από 40€
έκπτωση 62%
 
2,8€ από 15€
έκπτωση 81%
 
5,5€ από 20€
έκπτωση 72%
 
6€ από 40€
έκπτωση 85%
 
19€ από 35€
έκπτωση 46%
 
23€ από 50€
έκπτωση 54%
 
8€ από 25€
έκπτωση 68%
 
1,9€ από 8€
έκπτωση 76%
 
13,9€ από 35€
έκπτωση 60%
 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
14€ από 60€
έκπτωση 77%
 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
42€ από 100€
έκπτωση 58%
 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
35€ από 100€
έκπτωση 65%
 
69€ από 180€
έκπτωση 62%
 
28€ από 120€
έκπτωση 77%
 
56€ από 190€
έκπτωση 71%
 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
42€ από 167€
έκπτωση 75%
 
26,5€ από 56€
έκπτωση 53%
 
16,9€ από 40€
έκπτωση 58%
 
16,9€ από 30€
έκπτωση 44%
 
14€ από 35€
έκπτωση 60%
 
39€ από 80€
έκπτωση 51%
 
35€ από 100€
έκπτωση 65%
 
24€ από 60€
έκπτωση 60%
 
28,9€ από 100€
έκπτωση 71%
 
14,9€ από 35€
έκπτωση 57%
 
18,9€ από 100€
έκπτωση 81%
 
17,9€ από 40€
έκπτωση 55%
 
11€ από 30€
έκπτωση 63%
 
26,9€ από 60€
έκπτωση 55%
 
18€ από 40€
έκπτωση 55%
 
20€ από 25€
έκπτωση 20%
 
85€ από 130€
έκπτωση 35%
 
75€ από 100€
έκπτωση 25%
 
29€ από 50€
έκπτωση 42%
 
34,9€ από 80€
έκπτωση 56%
 
27€ από 60€
έκπτωση 55%
 
18,9€ από 45€
έκπτωση 58%
 
15€ από 45€
έκπτωση 67%
 
38,9€ από 95€
έκπτωση 59%
 
45€ από 90€
έκπτωση 50%
 
16,9€ από 40€
έκπτωση 58%
 
16,9€ από 40€
έκπτωση 58%
 
59€ από 120€
έκπτωση 51%
 
17€ από 40€
έκπτωση 58%
 
150€ από 330€
έκπτωση 55%
 
60€ από 147€
έκπτωση 59%
 
275€ από 500€
έκπτωση 45%
 
40€ από 70€
έκπτωση 43%
 
52€ από 100€
έκπτωση 48%
 
50€ από 150€
έκπτωση 67%
 
35€ από 100€
έκπτωση 65%
 
35€ από 90€
έκπτωση 61%
 
39€ από 170€
έκπτωση 77%
 
39€ από 170€
έκπτωση 77%
 
59€ από 190€
έκπτωση 69%
 
35€ από 150€
έκπτωση 77%
 
29€ από 150€
έκπτωση 81%
 
99€ από 200€
έκπτωση 50%
 
45€ από 90€
έκπτωση 50%
 
49€ από 100€
έκπτωση 51%
 
59€ από 160€
έκπτωση 63%
 
8€ από 30€
έκπτωση 73%
 
59€ από 160€
έκπτωση 63%
 
119€ από 250€
έκπτωση 52%
 
16€ από 35€
έκπτωση 54%
 
39€ από 150€
έκπτωση 74%
 
55€ από 150€
έκπτωση 63%
 
79€ από 200€
έκπτωση 60%
 
45€ από 100€
έκπτωση 55%
 
32€ από 80€
έκπτωση 60%
 
39€ από 100€
έκπτωση 61%
 
35€ από 80€
έκπτωση 56%
 
20€ από 60€
έκπτωση 67%
 
16€ από 35€
έκπτωση 54%
 
12€ από 25€
έκπτωση 52%
 
40€ από 80€
έκπτωση 50%
 
25€ από 50€
έκπτωση 50%
 
25€ από 60€
έκπτωση 58%
 
27€ από 60€
έκπτωση 55%
 
25€ από 50€
έκπτωση 50%
 
12€ από 30€
έκπτωση 60%
 
25€ από 50€
έκπτωση 50%
 
12€ από 25€
έκπτωση 52%
 
17€ από 50€
έκπτωση 66%
 
53€ από 120€
έκπτωση 56%
 
68€ από 140€
έκπτωση 51%
 
16€ από 35€
έκπτωση 54%
 
14,9€ από 35€
έκπτωση 57%
15.083.819€
GoodDeals.gr
Ποιοι είμαστε
Γίνε συνεργάτης
Όροι χρήσης
Επικοινωνία
Πώς δουλεύει
Πώς δουλεύει
Συχνές ερωτήσεις
Αγορά χωρίς πιστωτική
Προσωπικά δεδομένα
Τρόποι πληρωμής
Ακολουθήστε μας
Facebook
Κερδίστε περισσότερα τώρα με την GoodDeals.gr
Εγγράψου και δημιούργησε τον προσωπικό σου λογαριασμό. Βρες την
προσφορά που σε ενδιαφέρει. Συνδέσου μέσω του προσωπικού σου
λογαριασμού και πάτα το κουμπί "Αγόρασέ τo". Επέλεξε τον τρόπο
πληρωμής και συμπλήρωσε τη φόρμα με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία
ακολουθώντας τις οδηγίες.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη - Istopolis