Έλεγχος Σπέρματος με Σπερμοδιάγραμμα και Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Γιατρό, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

Η προσφορά περιλαμβάνει:


  8€ από 20€ για έναν Πολύτιμο Έλεγχο Σπέρματος με Σπερμοδιάγραμμα και Εκτίμηση αποτελεσμάτων από Ιατρό

Oι παράγοντες που μπορεί να βλάψουν την ποιότητα του σπέρματος είναι πολλοί (άγχος, κάπνισμα, αλκοόλ, τοξικές ουσίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, υψηλές θερμοκρασίες, τοποθέτηση ηλεκτρονικών συσκευών κοντά στην γενετήσια περιοχή, κατάχρηση αντιβιοτικών), αλλά δεν επηρεάζουν όλους τους άνδρες το ίδιο.

Η βλαπτική τους επίδραση εξαρτάται τόσο από το χρόνο και τη συχνότητα έκθεσης κάποιου σε έναν ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες, όσο και από το ορμονικό του προφίλ, την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του.

Σπερμοδιάγραμμα ονομάζουμε τον εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος, και αποτελεί την βασική διαγνωστική εξέταση για την καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του σπέρματος.
Με το σπερμοδιάγραμμα εντοπίζονται προβλήματα που ευθύνονται για την ανδρική υπογονιμότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι το σπέρμα περιέχει κυρίως σπερματοζωάρια (που παράγονται στον όρχι) και σπερματικό πλάσμα (έκκριμα του προστάτη και των επικουρικών αδένων), τα οποία μέσω του σπερμοδιαγράμματος υπόκεινται σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό έλεγχο.

Αναλυτικά με το σπερμοδιάγραμμα εξετάζουμε τα παρακάτω ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του σπέρματος:

Μακροσκοπική Ανάλυση

-Όγκος. Κυμαίνεται φυσιολογικά από 1,5-6 ml. Ο μεγάλος όγκος σπέρματος συνήθως δεν υποκρύπτει τίποτα ιδιαίτερο. Ο μικρός όγκος σπέρματος μπορεί να οφείλεται σε απώλεια μέρους του δείγματος κατά τη συλλογή του, σε λοίμωξη των επικουρικών αδένων και ειδικότερα των σπερματοδόχων κύστεων, σε συγγενή αγενεσία των εκφορητικών οδών (επιδιδυμίδες, σπερματικοί πόροι, σπερματοδόχοι κύστεις, λήκυθοι), σε απόφραξη εκσπερματικών πόρων, σε υπογοναδισμό και σε παλίνδρομη εκσπερμάτιση.

-Ρευστοποίηση. Το σπέρμα τη στιγμή της εκσπερμάτισης βρίσκεται σε υδαρή μορφή, πήζει αμέσως και ρευστοποιείται εκ νέου σε 20' περίπου, απελευθερώνοντας τα σπερματοζωάρια. Η εκτίμηση των παραμέτρων του σπέρματος γίνεται μετά τη ρευστοποίηση. Η υπερβολική αύξηση του χρόνου ρευστοποίησης υποδηλώνει δυσλειτουργία του προστάτη.

-pH.Το pH του σπέρματος είναι ελαφρώς αλκαλικό (7,2-7,7). Σαφώς αλκαλικό pH σπέρματος (>8) υποδηλώνει φλεγμονή των επικουρικών αδένων και ιδιαίτερα του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων, ενώ το όξινο pH (<7) υποδηλώνει συγγενή αγενεσία ή απόφραξη των εκφορητικών οδών.

-Χροιά. Το φυσιολογικό ανθρώπινο σπέρμα έχει χρώμα ελαφρά φαιό έως υποκίτρινο. Παθολογική χροιά (σκούρο καφέ) οφείλεται σε αιματοσπερμία, ενώ η χροιά αλλάζει και σε περίπτωση λήψης ορισμένων φαρμάκων.

Μικροσκοπική Ανάλυση

-Αριθμός σπερματοζωαρίων. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εκφράζεται συνήθως σε εκατομμύρια ανά ml. Ολιγοσπερμία χαρακτηρίζεται όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερος των 15 εκατομμυρίων ανά ml (WHO).

-Κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Προσδιορίζεται το ποσοστό των κινουμένων και ακινήτων σπερματοζωαρίων συνήθως σε εκατοστιαία αναλογία 0-100%. Η ποιοτική εκτίμηση της προωθητικής κινητικότητας υπολογίζεται από 0-100% και εκφράζεται σε τέσσερις βαθμίδες ή κατηγορίες: γρήγορη πρόσθια (ευθύγραμμη) κινητικότητα, αργή πρόσθια κινητικότητα, επιτόπια (τρομώδης) κινητικότητα και απουσία κινητικότητας.

-Μορφολογία σπερματοζωαρίων. Η εκτίμηση της μορφολογίας γίνεται με ιστολογική παρατήρηση της κεφαλής, του αυχένα (μέσου τμήματος) και της ουράς των σπερματοζωαρίων μετά από επίστρωση σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρώση με ειδικές χρωστικές ανίχνευσης των εμπυρήνων κυττάρων στο σπέρμα. Στο σπέρμα εκτός των σπερματοζωαρίων μπορεί να περιέχονται και άλλοι τύποι εμπυρήνων κυττάρων όπως φλεγμονώδη κύτταρα και ανώριμα κύτταρα της σπερματικής σειράς.

Άλλες ιστολογικές παρατηρήσεις. Η παρουσία μεγάλου αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων γενικώς (>3X106), ή πυοσφαιρίων (πολυμορφοπυρήνων λευκών αιμοσφαιρίων >1X106), μπορεί να σημαίνει οξεία φλεγμονή του προστάτου, των σπερματοδόχων κύστεων ή των επιδιδυμίδων.

Έλεγχος της ζωτικότητας (test Williams) : τα ακίνητα σπερματοζωάρια δεν είναι πάντοτε και νεκρά, επομένως, η επαφή με μια χρωστική ουσία είναι δυνατόν να επιτρέπει τη διάκριση αυτή. Συνήθως, χρησιμοποιείται διάλυμα ηωσίνης: όσα σπερματοζωάρια χρωματίζονται θεωρούνται νεκρά, αφού η μεμβράνη τους δεν είναι άθικτη και επιτρέπει την πρόσληψη της χρωστικής ουσίας. Τα αχρωμάτιστα σπερματοζωάρια θεωρούνται ζώντα, αφού έχουν άθικτη μεμβράνη, η οποία αποκλείει τη διέλευση της χρωστικής. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία ζώντων σπερματοζωαρίων.

Όροι χρήσης κουπονιού


  Το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα Άτομο.

  Ο κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει απεριόριστα κουπόνια.

  Απαραίτητη η επίδειξη του κουπονιού κατά την επίσκεψη σας στο Διαγνωστικό – Ιατρικό κέντρο για την υλοποίηση της προσφοράς.


  Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού από τους αγοραστές της προσφοράς, τουλάχιστον δύο ημέρες προ της επιθυμητής ημέρας και ώρας επίσκεψης στον χώρο υλοποίησης της προσφοράς.

Περίοδος Υλοποίησης


Το παρόν κουπόνι ισχύει για υλοποίηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του.

Αγορές: 469

Η προσφορά λήγει σε:

15:29:38

Έλεγχος Σπέρματος με Σπερμοδιάγραμμα, και Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Γιατρό, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

20€
8€
έκπτωση 60%

Δείτε επίσης...