Βασικό Οφθαλμολογικό Check-up με όλες τις Απαραίτητες Οφθαλμολογικές Εξετάσεις, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

Η προσφορά περιλαμβάνει:


  24€ από 60€ για ένα Βασικό Οφθαλμολογικό Check up, για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και ιατρικού ιστορικού, Έγκυρα, Άμεσα και Άκρως Οικονομικά, με:

- Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας

- Διάθλαση

(Μυωπία, Αστιγματισμό, Υπερμετρωπία, Πρεσβυωπία)

- Εξέταση Σχισμοειδούς Λυχνίας

- Μελέτη Χρωματικής Αντίληψης

- Τονομέτρηση

- Λήψη Ιατρικού Ιστορικού

- Κλινική Εξέταση και Εκτίμηση αποτελεσμάτων από Οφθαλμίατρο

- Χορήγηση Φαρμακευτικής Αγωγής όπου απαιτείται

- Συνταγογράφηση Γυαλιών όπου απαιτείται

- Χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης για κάθε Νόμιμη Χρήση όταν ζητείται.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδομένο οφθαλμολογικό πακέτο που συμπεριλαμβάνει τις βασικές και πιο συνηθισμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις, απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και ιστορικού, και παρέχει επαρκή εικόνα στον ιατρό ώστε να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για όλες τις χρήσεις (π.χ. για άδεια διπλώματος οδήγησης) και συνταγογράφηση γυαλιών όπου απαιτείται.

Έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και προτείνεται από τους ιατρούς κυρίως όταν εμφανίζεται κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: ερεθισμός ματιών, κνησμός ματιών, δακρύρροια, οίδημα βλεφάρων, ερυθρότητα ματιών, συχνοί και φαινομενικά χωρίς προφανή λόγο πονοκεφάλοι.

Το πακέτο συμπεριλαμβάνει τις τέσσερις βασικές οφθαλμολογικές εξετάσεις που απαιτούνται, ώστε ο οφθαλμίατρος να αποκτήσει μια πρώτη έγκυρη εικόνα για κάποιες από τις βασικές παθήσεις των οφθαλμών.

Συγκεκριμένα:

- Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας
Ως οπτική οξύτητα ορίζεται η ικανότητα του οφθαλμού να διακρίνει (διακριτική ικανότητα) με την καλύτερη δυνατή διαθλαστική διόρθωση (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) δύο σημεία στο χώρο σαν ξεχωριστά στη μέγιστη δυνατή απόσταση απ' αυτόν.

Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας χρησιμοποιούνται τα οπτότυπα του Snellen, τα οποία τοποθετούνται σε απόσταση 6m από τον εξεταζόμενο. Τα οπτότυπα είναι πίνακες που αποτελούνται από σειρές γραμμάτων ή αριθμών το μέγεθος των οποίων μειώνεται σταδιακά από γραμμή σε γραμμή. Η αναγνώριση των συμβόλων της πρώτης γραμμής αντιστοιχεί σε οπτική οξύτητα 1/10, της δεύτερης σε 2/10, μέχρι τη δέκατη γραμμή που αντιστοιχεί σε οπτική οξύτητα 10/10, η οποία είναι και η φυσιολογική.

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας γίνεται σε κάθε μάτι ξεχωριστά, με και χωρίς γυαλιά.

- Διάθλαση
Διαθλαστικά προβλήματα παρουσιάζονται όταν οι εικόνες δεν εστιάζονται σωστά στο εσωτερικό του ματιού. Υπάρχουν τέσσερις τύποι διαθλαστικής ανωμαλίας: η μυωπία, η υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία.

Μυωπία είναι η δυσκολία καθαρής αντίληψης αντικειμένων που βρίσκονται μακριά. Εάν έχετε μυωπία, οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται πριν το σωστό σημείο εστίασης με αποτέλεσμα το είδωλο να σχηματίζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή του ματιού. Η μυωπία εμφανίζεται είτε επειδή η κυρτότητα του κερατοειδούς του ματιού είναι μεγαλύτερη του κανονικού είτε επειδή το μήκος του βολβού του ματιού είναι μεγαλύτερο του κανονικού, είτε επειδή μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο.

Άτομα με υπερμετρωπία έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να δουν καθαρά κυρίως αντικείμενα που βρίσκονται πλησίον και εκείνα που βρίσκονται σε απόσταση. Στην υπερμετρωπία το είδωλο σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή του ματιού και η όραση είναι θαμπή τόσο μακριά όσο και κοντά. Η υπερμετρωπία εμφανίζεται είτε επειδή η κυρτότητα του κερατοειδούς του ματιού είναι μικρότερη της φυσιολογικής, είτε επειδή το μήκος του βολβού του ματιού είναι μικρότερο του κανονικού, είτε επειδή συμβαίνουν και τα δύο συγχρόνως.

Ο αστιγματισμός, συνιστά παραμόρφωση της εικόνας που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή λόγω ανωμαλιών του κερατοειδούς.

Τέλος, η πρεσβυωπία εμφανίζεται στην ηλικία των 40 - 50 ετών και είναι η δυσκολία να διαβάσει κανείς γράμματα σε κοντινή απόσταση.

- Εξέταση με Σχισμοειδή Λυχνία
Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, ενώ μια σχισμοειδής ακτίνα φωτός εστιάζεται μέσα στο μάτι, ο οφθαλμίατρος με ένα ειδικό μικροσκόπιο εξετάζει το μάτι σας. Με αυτό το τρόπο μπορεί να δει με λεπτομέρεια τον κερατοειδή, την κόρη, το φακό και το υαλώδες του ματιού σας.

Με την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία μπορεί επίσης να εντοπισθεί ο καταρράκτης πριν αυτός αρχίσει να επηρεάζει την όρασή σας.

- Τονομέτρηση
Η εξέταση η οποία καθορίζει την πίεση του ματιού ονομάζεται τονομέτρηση. Η εξέταση αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Με το τονόμετρο Goldman και το τονόμετρο αέρα. Το τονόμετρο Goldman έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του κερατοειδή, προκειμένου να μετρήσει την πίεση. Η φυσιολογική πίεση των ματιών κυμαίνεται ανάμεσα σε 7 - 22mHg. Υψηλή ενδοφθάλμια πίεση πολλές φορές οδηγεί στη διάγνωση γλαυκώματος το οποίο, εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

- Μελέτη Χρωματικής Αντίληψης
Η χρωματική αντίληψη μπορεί να παρουσιάζει γενετικά προκαθορισμένες διαταραχές όπως στις περιπτώσεις της αχρωματοψίας και δυσχρωματοψίας ή να επηρεάζεται δευτερογενώς σε βλάβες του οπτικού νεύρου ή του αμφιβληστροειδούς. Η σωστή επομένως εκτίμηση των διαταραχών της χρωματικής αντίληψης αποτελεί σημαντικό και σε ορισμένες περιπτώσεις καθοριστικό κομμάτι της οφθαλμολογικής εξέτασης.

- Βυθοσκόπηση
Η βυθοσκόπηση είναι η επισκόπηση του «βυθού» του οφθαλμού, η παρατήρηση δηλαδή του αμφιβληστροειδούς και του υαλοειδούς προκειμένου να διαγνωσθούν παθήσεις που αφορούν το εσωτερικό του οφθαλμού. Προκειμένου να γίνει μια πλήρης εξέταση του «βυθού» χρειάζεται να γίνει μυδρίαση της κόρης του ματιού. Αυτή η διαστολή της κόρης του ματιού θα επιτρέψει στον θεράποντα οφθαλμίατρο να επισκοπήσει το εσωτερικό του οφθαλμού και επιτυγχάνεται με τη χρήση τοπικών κολλυρίων (τροπικαμίδη με-ή-χωρίς φαινυλεφρίνη). Για την ικανοποιητική μυδρίαση της κόρης του οφθαλμού απαιτούνται συνήθως 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ειδικών φακών και τη χρησιμοποίηση είτε της σχισμοειδούς λυχνίας, είτε του έμμεσου διόφθαλμου οφθαλμοσκοπίου ο οφθαλμίατρος σας εστιάζει το φως στο «βυθό» σας και εξετάζει λεπτομερώς τη κατάσταση του οπτικού νεύρου, της ωχράς κηλίδας, των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, καθώς και τη περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς. Το φως που χρησιμοποιείται είναι σε κάποιο βαθμό «ενοχλητικό», σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι επώδυνο. Ορισμένες φορές, προκειμένου ο ιατρός σας να επισκοπήσει την άκρα περιφέρεια του «βυθού» χρησιμοποιεί ένα ειδικό φακό επαφής (3 mirror lens) ή εφαρμόζει ήπια πίεση στο εξωτερικό τοίχωμα του ματιού (σκληρική πρόωση) για να αποκλείσει ρωγμές ή εστίες αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Η όλη διαδικασία δεν διαρκεί συνήθως πάνω από 2-3 λεπτά.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις επιμέρους εξετάσεις του οφθαλμολογικού check-up θα αξιολογηθούν από τον οφθαλμίατρο. Αν τα αποτελέσματα του check-up οδηγήσουν στη διάγνωση κάποιου οφθαλμολογικού προβλήματος, τότε θα σας δοθεί φαρμακευτική αγωγή και θα σας προταθούν θεραπευτικές λύσεις. Εάν τα αποτελέσματα του οφθαλμολογικού ελέγχου αναδείξουν την ύπαρξη διαθλαστικού προβλήματος (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού), αυτό θα διορθωθεί είτε με τη χορήγηση γυαλιών ή φακών επαφής είτε με πιο σύγχρονες και μόνιμες θεραπευτικές λύσεις. Να τονιστεί ότι παρέχονται ιατρικές βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση (π.χ. έκδοση διπλώματος οδήγησης).

Όροι χρήσης κουπονιού


  Το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα Άτομο.

  Ο κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει απεριόριστα κουπόνια.

  Απαραίτητη η επίδειξη του κουπονιού κατά την επίσκεψη σας στο Διαγνωστικό – Ιατρικό κέντρο για την υλοποίηση της προσφοράς.


  Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού από τους αγοραστές της προσφοράς, τουλάχιστον δύο ημέρες προ της επιθυμητής ημέρας και ώρας επίσκεψης στον χώρο υλοποίησης της προσφοράς.

Περίοδος Υλοποίησης


Το παρόν κουπόνι ισχύει για υλοποίηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του.

Αγορές: 178

Η προσφορά λήγει σε:

15:29:38

Βασικό Οφθαλμολογικό Check up με όλες τις Απαραίτητες Οφθαλμολογικές Εξετάσεις, με την Εγγύηση Κορυφαίων Ιατρικών Κέντρων.

60€
24€
έκπτωση 60%

Δείτε επίσης...